Polityka_prywatności

1. Postanowienia ogólne.

 • Właścicielem serwisu bluewom.com (oraz serwisów występujących w ramach subdomen serwisu głównego) jest firma YOIOMI Studio Michał Kacper Pietruszka (NIP: 7671537452). Administratorem Twoich danych osobowych jest Bluewom Ltd z siedzibą w ul. Kujawska 28, 81-862 Sopot, zwany dalej “Administratorem”. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Administrator danych.

 • Proces przetwarzania danych osobowych naszych Klientów nadzoruje powołany przez nas Inspektor Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować mailowo pod adresem contact@bluewom.com lub pisemnie na adres: Bluewom Ltd., ul. Kujawska 28, 81-862 Sopot, dopisek: ochrona danych osobowych.
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zawsze wtedy, gdy korzystasz z naszych usług lub jesteś nimi zainteresowany, na przykład:
  a. gdy wypełniasz formularz kontaktowy znajdujący się na stronie,
  b. chcesz otrzymać informację na temat oferty współpracy z Administratorem,
  c. płacisz za wykonane przez nas prace techniczne lub graficzne,
  d. gdy informujemy Cię o ważnych zmianach, które następują przez wysyłkę newslettera,
  e. za każdym razem, gdy zgłaszasz się do nas ze swoją sprawą lub reklamacją również przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 • Administrator będzie przetwarzał wprowadzone przez Ciebie dane osobowe w sposób dobrowolny, podany w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych produktów i usług, takich jak np. imię i nazwisko, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy. Jeżeli to konieczne, możemy z własnej inicjatywy kontaktować się z Tobą w sprawach technicznych, np. wtedy, gdy masz problem z uruchomieniem oferowanej przez usługi. Niektóre z nich mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których zobowiązani jesteśmy przestrzegać.
 • Przetwarzamy zarówno dane, które dobrowolnie zostały przez Ciebie podane, jak i dane, które opracowaliśmy samodzielnie (np. przy użyciu cookies lub wykorzystywanych przez nas innych narzędzi). Przetwarzamy także dane podane nam przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z naszych usług (pliki cookies). Dbamy o to, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy (minimalizacja danych).
 • Jak Administrator zapewniamy, że dokładamy starań, by dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane były dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dodatkowo, zbierane dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich Administrator je przetwarza. Przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.
 • Twoje dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu:
  - monitorowania Twojej aktywności na naszych stronach internetowych (m.in. przy pomocy plików cookies wykorzystywanych przez nas narzędzi),
  - profilowania Twoich zainteresowań i potrzeb (również przy pomocy plików cookies), aby kierować do Ciebie tylko te usługi, które mogą Cię zainteresować,
  - marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – dzięki temu możemy informować Ciebie naszej ofercie,
  - ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,
  - monitorowania, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez nas usług.
  Jeśli udzieliłeś nam zgody, możemy wysyłać Tobie nasz newsletter lub kontaktować się z Tobą w sprawach nowych ofert telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości na telefon komórkowy. Gdy bierzesz udział w procesie rekrutacyjnym, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody. Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  - zawarcie i realizacja umowy, lub
  - wyrażona przez Ciebie zgoda, lub
  - realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora.
 • Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.
  Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Twoje dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 • W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.
  - firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia umowy, faktury, czy materiałów promocyjnych)
  - podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi, czy zamówionych treści).
  Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 • Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
  - obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe,
  - obsłużyć Twoje zgłoszenie usterki,
  - dostarczyć Ci zamówione treści bądź usługę,
  - móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody),
  - komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia).
 • Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: contact@bluewom.com Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych).
 • W celu skontaktowania się z Administratorem Twoich danych na stronie prosimy o kontakt na podany adres mailowy: contact@bluewom.com. Inną metodą jest kontakt bezpośrednio z powołanym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych – contact@bluewom.com

3. Pliki Cookies.

 • Serwis bluewom.com i jego subdomeny wykorzystują pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich. Wykorzystujemy pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszych serwisów. Dzięki stosowaniu cookies możemy dostosowywać serwisy do Twoich indywidualnych preferencji oraz profilowania i monitorowania Twojej aktywności w naszych stronach. Cookies, które stosujemy, są bezpieczne dla Twoich urządzeń, są wolne od wirusów czy niechcianego oprogramowania.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Przy pierwszej wizycie na stronie użytkownik zostaje poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.
 • Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:
  a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podane dane osobowe znajdujące się w formularzu kontaktowym, zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 • Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy yoiomi.com w celu optymalizacji działań.

Sprawdź, gdzie jesteśmy
i jak pracujemy.Poniedziałek - Piątek

8:30 - 16:30

ul. Kujawska 28

81-862 Sopot

Kontakt PL

EN1 1PZ Middlesex

11A Falmer Road Enfield

Contact EN